Az előttünk álló feladatok

  • a magyar nyelv használatának elősegítése, megerősítése, népszerűsítése Kárpátalja településeinek szolgáltatási hálózatában, hivatalaiban, intézményeiben, létesítményeiben.
  • A magyar vagy magyar nyelvű szolgáltatást nyújtó intézmények, létesítmények, üzletek számbavétele, összesítése, nyilvánosan használható adatbázis kialakítása.
  • A magyar nyelven beszélő kárpátaljai lakosok tájékoztatása a magyar nyelvű szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről.
  • A magyar–magyar turizmus fellendítése.
  • Hosszútávon a magyar nyelvet beszélők elhelyezkedési arányának növelése.
  • Magyar nyelvű szociális háló kialakításának lehetősége.

Az IMI társadalmi összefogás, amelynek Ön is részese lehet

  • egyrészt ügyfélként (vásárlóként vagy szolgáltatáskeresőként) veheti igénybe a mozgalom eredményeit, amikor magyar nyelvű orvost, jogászt, hivatalt keres,
  • másrészt részese lehet magyar vállalkozóként, amikor arra is odafigyel, hogy vállalkozása ne csak jövedelmező legyen, hanem a magyar anyanyelvű ügyfelek érdekeit is szolgálja (magyar nyelvű cégtábla, kétnyelvű menü vagy űrlap, magyar nyelvű személyzet stb.),
  • és végül, de nem utolsósorban felhasználóként Ön is aktív szerepet vállalhat az IMI alakításában. Bármikor javaslatot tehet az adatbázis módosítására, értékelheti az igénybe vett szolgáltatásokat, jelezheti a szolgáltatás minőségét.

Kategóriák

Helyek