Category Archives: Egyéb

Második alkalommal szerveztek orvoskonferenciát Beregszászban

Az első, májusban tartott orvoskonferencia nagy sikerére való tekintettel immár második alkalommal szervezett orvoskonferenciát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság és az Itt Magyarul Is… programot működtető Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. A Szív- és érrendszeri betegségek modern ellátása a mindennapi gyakorlatban című orvoskonferenciának a Rákóczi-főiskola adott otthont október 14-én. (tovább…)

Orvoskonferencia a kárpátaljai egészségügyi helyzet javításáért

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosság az Itt Magyarul Is programot működtető Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel közösen Újdonságok a gasztroenterológiában címmel orvoskonferenciát szervezett május 14-én Beregszászban. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.
A konferencia meghívottjai az Itt Magyarul Is programban résztvevő, magyar nyelven is szolgáltatást biztosító orvosok voltak, akik szakterülete kiterjed a gasztroenterológiára.
Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica igazgatónője köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, ez az első alkalom, hogy magyar nyelvű orvoskonferenciát tartanak Kárpátalján.
Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektor asszonya kifejtette, hogy a tudományokkal foglalkozóknak három feltétel szükséges ahhoz, hogy a problémákra az adott kor adott helyzetében a lehető legjobb megoldást tudják nyújtani: az egyik a probléma megismerése, felismerése, a másik, hogy legyen megfelelő modern információ a válaszok keresésére, a harmadik, hogy ehhez meglegyen az eszköz. Mert csak így lehet a kor kihívásaira megtalálni a megfelelő válaszokat. Ehhez kívánt sok sikert a jelenlévőknek.
A főiskola rektora hozzátette, az egészségügyi dolgozók összefogásának kérdése már régóta foglalkoztatja a szervezőket, ennek első lépéseként vetődött fel az orvoskonferencia szervezésének ötlete. Az Itt Magyarul Is programnak köszönhetően a szakmai kapcsolatok létrehozásához már nem kell egymást keresgélni, hiszen létrejött az az internetes felület, ahol könnyen megtalálhatók a magyar nyelven szolgáltató egészségügyi dolgozók és egyéb szervezetek. Orosz Ildikó hozzátette, a több évvel ezelőtt megszerzett tudást a technikához hasonlóan újítani kell, erre hivatott a mai konferencia. A jövőben a tervek szerint – dr. Grezsa István kormánybiztosnak köszönhetően – eszközfejlesztésre is sor kerül Kárpátalja egészségügyi intézményeiben.
A rendezvény fővédnöke, dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa is köszöntötte a jelenlévőket. Üdvözölte az előadókat, és megköszönte nekik, hogy tudásukkal hozzájárulnak a kárpátaljai egészségügy fejlődéséhez.
Dr. Grezsa István kijelentette, a Kárpátalján magyar nyelven (is) szolgáltatást nyújtó egészségügyi dolgozók 2017-től rendszeres fizetéskiegészítésben fognak részesülni. Továbbá a magyar kormány egyéb módon is segíteni fogja az egészségügyet, néhány példát említve: anyagilag támogatja a Munkácsi Kórház gyermekosztályának tetőcseréjét, a Nagyszőlősi Kórház gyermekosztályának két kórtermének fejlesztését, valamint a Kárpátaljai Református Egyház közreműködésével szeptemberben három járási intézménynek ultrahangkészülékeket adományoznak.
Dr. Bíró Erzsébet, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció Egészségügyi főosztályának helyettese, a megyei gyermekkórház korábbi főorvosa örömét fejezte ki aziránt, hogy egyre szorosabb együttműködési kapcsolat alakul ki Magyarország és Kárpátalja között. Ez a kapcsolat korábban is jelen volt, azonban csak egyéni vagy intézményi szinten. Most már azonban intézményesített, szervezett keretek között zajlik az együttműködés, ami nagyon sok lehetőséget kínál. Ez a konferencia olyan tudásforrás, amely elősegíti azt, hogy az egészségügy valóban a gyógyulását szolgálja.
Az előadásokat neves magyarországi orvosok tartották. Prof. Altorjay István Felső és alsó tápcsatornai vérzés diagnosztikája, kezelése címmel tartott előadást, dr. Herszényi László a Sav-függő kórképek aktuális kérdéseit fejtette ki, dr. Palatka Károly a gyulladásos bélbetegségek modern kezeléséről beszélt a hallgatóságnak, majd dr. Papp Mária következett, aki a májcirrhosisról és szövődményeiről tájékoztatta a résztvevőket.
Dr. Bíró Erzsébet összefoglaló beszédében megköszönte a hasznos információkat és gyakorlati útmutatásokat, amelyek mögött több évnyi kutatómunka és tapasztalat áll.

Molnár Krisztina
Kárpátalja.ma

Kutatás vidékünk fejlesztéséről, az Ön véleménye is számít!

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a Rákóczi-főiskolával együttműködve kutatást végez, melynek célja, hogy megvizsgálja Kárpátalja magyarlakta településeinek adottságait, fejlesztési lehetőségeit. A program az Egán Ede-gazdaságfejlesztési stratégiára épül, a községek vezetőségével együttműködve az eredmények feldolgozása után igyekszik kidolgozni az aktuális fejlesztési koncepciót. A kutatás jelenleg több területen folyik, ezek egyike az online kérdőíves kutatás is, amelyben bármelyik kárpátaljai magyar lakos részt vehet. A kérdőívet a következő hivatkozásra kattintva érheti el: https://docs.google.com/forms/d/1NvQSDzgXlRrQGaRyqOYxFcYUJDqRfOeXSubgT_mkm9c/viewform

Kárpátalja.ma

Mondj véleményt a kárpátaljai magyar nyelvű szolgáltatásokról!

Az Itt Magyarul Is… mozgalom (IMI) csapata felkér minden kedves érdeklődőt, hogy mondjanak véleményt a megmozdulás résztvevőiről, a többi közt az egészségügyi intézményekről, az iskolákról, üzletekről, vállalkozásokról és azok munkatársairól! Megoszthatják gondolataikat az intézményekben tapasztalt anyanyelvhasználatról, de értékelhetik a tagok szakmai tevékenységének színvonalát is.

Az ittmagyarulis.eu honlapon különböző kritériumok szerint pontozhatják az intézményeket:
– belső vizualitás,
– külső vizualitás,
– személyzet,
– szolgáltatások,
– a tájékoztatás minősége alapján.

Ezenkívül minden IMI-tagról véleményt mondhatnak honlapunkon hozzászólásként.

Vegyen részt aktívan a kárpátaljai magyar nyelvű szolgáltatások alakításában!

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 2013. március 15-én indította el az Itt Magyarul Is…, azaz az IMI-mozgalmat, melynek célja, hogy a magyar nyelv használatát a család és a behatárolt közösségek színteréről (iskola, templom, kulturális kör) nyilvános színtérre, azaz a vállalkozások, üzletek, szolgáltatások szférájába terelje.

"Művészeti, illetve zeneiskolák magyar nyelven oktató pedagógusainak támogatása – kárpátaljai regionális pályázat"

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízásából
pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap „Egyéb támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
A 1622/2015. (IX. 8.) Korm. határozatban foglaltakra figyelemmel, a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó dolgozóinak támogatása.

2. A pályázók köre:
Ukrajnában élő természetes személy, aki:
Ukrajnában működő, akkreditált alap és középfokú művészeti oktatási intézményben, illetve zeneiskolában munkaviszonyban lévő, művészeti szakvégzettséggel rendelkező pedagógus, aki rendelkezik a szakmai feladatainak ellátásához szükséges magyar nyelvtudással és azt az oktatásban is alkalmazza, továbbá vállalja, hogy a magyar zenei és kulturális örökség megőrzése érdekében végzi oktatási tevékenységét és aktívan részt vesz a magyar kultúra terjesztésében.

3. Igényelhető támogatás
3.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 35 millió Ft.
3.2. Igényelhető támogatás
Művészeti oktatási intézményben dolgozók, akik:
– művészeti szakvégzettséggel rendelkeznek és feladataikat magyar nyelven is ellátják.
– összesen 100. 000 Ft.
3.3. A Támogató a támogatási összeget egy részletben a banki átutalással teljesíti. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
3.4. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
3.5. A pályázat kiírója a pénzügyi elszámolást nem teszi kötelezővé.
3.6. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
3.7. A támogatás intenzitásának mértéke: 100%

4. Pályázatok benyújtásának módja:
Jelen pályázati felhívás alapján az igényelhető támogatásra 2015. október 15. – 2015. november 15. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani. A pályázati adatlap és a munkáltatói igazolás űrlapja a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány megbízottainál igényelhető. A pályázatot befogadó megbízottak nevét és elérhetőségét az alapítvány a sajtóban közzé teszi. További tájékoztatást kaphatnak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány irodáiban valamint az Alapítvány megbízottainál.

A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő!

5. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
5.1. Pályázati adatlap
A pályázati adatlap a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban igényelhető.
5.2. A pályázat mellékletei
– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;
– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;
– A pályázó diplomájá(i)nak (végzettséget igazoló okiratának) fénymásolata;
– A pályázó munkáltatói igazolásának eredeti példánya,
– A Magyar Igazolvány fénymásolata,
– A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség igazolásának eredeti példánya
– A magyar zenei és kulturális örökség megőrzését segítő éves terv illetve éves programterv

6. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek hiánypótlásra szorulnak, akkor a pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

7. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. A lebonyolító szervezet javaslatot tesz a támogatások odaítéléséről. A pályázatokról a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt. A támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja.

8. Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) megbízásából szerződést köt. A pályázat kiírója a pályázattal kapcsolatos esetleges elutasító döntését nem indokolja, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.

9. Szerződésszegés következményei:
Amennyiben a pályázat kiírója utólagosan értesül, hogy a pályázó valamilyen formában megtévesztette illetve a pályázat benyújtása során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megkötött szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
A pályázó tudomásul veszi, hogy szerződésszegés esetén köteles a hozzájárulás összegét a Támogató rendelkezése szerint részben vagy egészben – támogatási szerződésben meghatározott ügyleti kamat felszámításával egyidejűleg – visszafizetni.

10. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés tartalmának a BGA Zrt. internetes honlapján való nyilvános közzétételéhez, kezeléséhez.
a pályázó neve,
lakcíme
a pályázott összeg,
a pályázatról szóló döntés,
a támogatási összeg,
a támogatás formája, kategóriája, intenzitása,
a támogatás futamideje.
A Pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján – nem sérti senki személyiségi jogait és a Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a Pályázót terhelik.

11. A pályázati csomag elemei
a.) pályázati felhívás
b.) pályázati adatlap
A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális vagy központi irodájához fordulhatnak.

Forrás:kmkszalap.org

„Az év praxisa a Kárpát medencében” – Pályázati kiírás

Kérjük, önöket ne feledjék el a minimum 15 mondatos történet mellé beküldeni saját, és orvosuk elérhetőségét!
„Az év praxisa a Kárpát medencében„ díjat 2015-ben i is 10-10 háziorvos nyerhet el- munkatársaival, a nővérekkel együtt. Nemcsak a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idősotthonok javaslatait is várjuk, a határon innen és a határon túl!
Nem a stílust, nem a bravúros műfaji megoldást, hanem a történetet, és a praxist díjazzuk!
Írhatnak az orvos és a nővér szaktudásáról, empátiájáról, a jó orvos-beteg kapcsolatról, a bizalomról, egy- egy küzdelmes gyógyulásról, és persze az életmentésről, illetve mindarról, ami önöknek a legfontosabb. Nyugodtan böngésszék tavalyi portálunkat, és használják mintaként az ott olvasható történeteket!
Kérjük, történetük minimum 15 – 20 mondatos legyen, az egymondatos jelöléseket nem tudjuk elfogadni! Mivel orvosukat illetve, a praxisában dolgozó nővéreket értesíteni szeretnénk arról, hogy szerepelnek portálunkon, ne feledkezzenek meg adataikról! Szükségünk van elérhetőségükre: az orvos és a nővér pontos nevére, a praxis e-mail címére, a rendelő telefonszámára is!
Anonim pályázatokat nem fogad el a zsűri! Kérjük, ne felejtse el aláírni történetét. Aki helyesen adja meg saját adatait, története fogadásáról köszönő e-mailt kap tőlünk. Az oldalt hetente frissítjük, így előfordulhat, hogy sztoriját nem találja meg azonnal a portálon, köszönő válaszunkból azonban tudni fogja, hogy beérkezett hozzánk.
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét az ajánló oldalon küldhetik be 2016. március 20-ig!
A sztorik értékelése után a zsűri az általa legjobbnak ítélt 10-10 történetet javasolja a második körbe. A toplistás történeteket – abc sorrendben- elolvashatják internetes portálunkon, és önök választhatják ki a legjobbakat közülük.
Kérjük, szavazzanak április 1 és április 15 között! Az Önök szavazatai alapján legmagasabb pontszámot elérő 10-10 történet orvos- nővér főszereplője kapja „Az év praxisa a Kárpát-medencében” pályázat 2015-ös díját!
A nyertesek ajándékai:
A pályázat támogatói az oklevelek mellé értékes ajándékokat ajánlottak fel. Az Innomed Medical Zrt. felajánlása révén 2 EKG, valamint 6db pulzoximéter talál gazdára. Az EGIS Gyógyszergyár 5 hazai és 5 határon túli, azaz 10 orvos továbbképzését, belföldi konferencián történő teljes részvételének költségét biztosítja. A Berlin-Chemie/ A. Menarini Kft. 50.000 forint ajándékutalványt ad 4 nyertesnek, a 77 Elektronika 10 vércukormérővel jutalmazza az első öt-öt helyezettet, a Béres Gyógyszergyár Zrt. vitamin és ajándékcsomagokkal örvendezteti meg valamennyi nyertest, a Hotel Vécsecity négycsillagos Kastélyszálloda pedig egy 3 éjszakás wellness hétvégét biztosít valamelyik határon túli nyertesnek és partnerének.

Forrás: www.azevpraxisa.hu